IP Adresse

IP (Internet Protokol) i dag bruges version 4 og 6 som henholdsvis ses som IPv4 og IPv6.
En IPv4 4 består af 4 tal adskilt af punktummer som f.eks. 192.168.1.112 (32 bit i  decimaltal 4×8 bit)
En IPv6 kan se således ud  ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789 (128 bit i hexadecimaltal 8×16 bit)

Den mest anvendte endu er IP version 4, men da der kun findes 4.294.967.296 unikke IP adresser i den version er verden ved at løbe tør. Den IP adresse de fleste bruger hjemme er højst tænkeligt en IPv4, men da den er i et privat netværk så kan man ikke rigtigt løbe tør for dem.
Der hvor problemet opstår er med hensyn til offentlige hjemmesider og services.

Der findes to måder at få tildelt en IP adresse.

  1. Dynamisk IP adresse (se DHCP server).
  2. Statisk IP adresse.

En statisk IP adresse får man ved selv at taste følgende oplysninger ind i computerens netværkskonfigurationer:

  1. IP adresse.
  2. Subnetmask. (Undernetmaske)
  3. Standard gateway
  4. DNS server

Statisk IP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet her er der sat en ganske almindelig IP adresse op
Som DNS server er der brugt Googles DNS server.

 

IP Adressens opbygning

En IP adresse version 4 er som tidligere beskrevet bygget op af 32 bit i 4 klynger af 8 bit adskilt af et punktum.
Computere kan kun forstå to tal 0 og 1, det samme gælder for en IP adresse, men for nemhedens skyld er de omregnet til decimaltal for at gøre det letter at finde ud af.
Det vil sige at IP adressen 192.168.1.112 bliver læst af computeren som  11000000.10101000.00000001 .01110000.