DHCP Server

En DHCP Server har den opgave at søger for at enheder på et netværk får tildelt en IP adresse, så en netværksenhed kan kommunikere med andre enheder på et netværk.
ud over en IP adtresse uddeler en DHCP server også oplysninger om:

Når en ny enhed der er sat op til at modtage en dynamisk IP adresse tilsluttes et netværk sker der følgende:

  1. Enheden sender  et kald ud på netværket for at se om der er en DHCP server.
  2. DHCP server svarer at det er der.

Client-DHCP-Server

Derpå kommer der en kommunikation mellem netkortet på enheden og DHCP serveren, der kaldes et Three way handshake (tre vejs håndtryk).

1- Enheden spørger DHCP serveren om en IP-adresse.

dhcp-request

 

 

 

 

2- DHCP serveren svarer med at tilbyde en IP adresse og de andre oplysninger.

dhcp-offer

 

 

 

 

3- Enheden svarer med at acceptere den tilbudte IP adresse.

 dhcp-ack